Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

12. 12. 2017
GDPR v prostředí obecních a městských úřadů
12. 12. 2017
Ochrana obcí pomocí pozemkových úprav
14. 12. 2017
GDPR v prostředí obecních a městských úřadů
18.–21. 1. 2018
GO, Regiontour
22.–25. 1. 2018
Infotherma 2018
30. 1. 2018
Energetický management pro veřejnou správu
31. 1. 2018
Nákup energie v organizacích veřejné správy
20. 2. 2018
Den malých obcí (Praha)
27. 2. 2018
Den malých obcí (Prostějov)
9.–10. 4. 2018
ISSS 2018

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]