Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

25.–26. 4. 2017
Dny teplárenství a energetiky 2017
25. 4. 2017
Efektivní finanční řízení
26.–29. 4. 2017
URBIS
26. 4. 2017
Výzkum v regionech
17.–18. 5. 2017
Veřejná podpora 2017
18.–19. 5. 2017
XV. Sněm SMO ČR
21.–23. 5. 2017
33. členská schůze a jarní odborný seminář STMOÚ
23.–25. 5. 2017
Vodovody–Kanalizace
30. 5.–5. 6. 2017
Týden udržitelného rozvoje
7.–9. 6. 2017
Letní škola Zdravých měst

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]