Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

21.–24. 1. 2019
Infotherma 2019
22. 1. 2019
Financování vodárenské infrastruktury 2019
24.–25. 1. 2019
Udržitelně a zdravě ve městech
25. 1. 2019
Plánování v území
6.–8. 2. 2019
Právní konferenci SMO ČR
7.–9. 2. 2019
FOR Pasiv 2019
8. 2. 2019
Pozemky a stavby z pohledu obcí a měst
12. 2. 2019
Energetický management pro veřejnou správu
13. 2. 2019
Základy energetického managementu
19. 2. 2019
Den malých obcí (Praha)

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]