Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

21. 2. 2020
SMART Česko
25. 2. 2020
Den malých obcí (Praha)
2. 3. 2020
Kvalitní, štíhlá a efektivní veřejná správa
3. 3. 2020
Den malých obcí (Olomouc)
4. 3. 2020
Candela 2020 – veřejné osvětlení
17. 3. 2020
Městské části (se) inspirují
18.–20. 3. 2020
GIS Ostrava 2020
19. 3. 2020
Dopravní konference s BESIPem
31. 3. 2020
Řádná správa věcí veřejných
1.–2. 4. 2020
Jarní škola Zdravých měst 2020

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]