Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

13. 5. 2021
Zeleň v územním plánování
13. 5. 2021
Právní předpisy obcí
14. 5. 2021
Krizové řízení v praxi voleného zastupitele II.
20. 5. 2021
Odpovědné veřejné zadávání
20. 5. 2021
Umění ve veřejném prostoru
2. 6. 2021
Památky a rozvoj měst
9. 6. 2021
Veřejná podpora
15. 6. 2021
Data a jejich využití v obcích
26.–31. 8. 2021
Země živitelka 2021
14.–15. 9. 2021
Dny teplárenství a energetiky 2021

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]