Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

1. 11. 2016
Konzultační dny MMR k bytové problematice
2.–4. 11. 2016
Podzimní škola Zdravých měst
3. 11. 2016
Den malých obcí (Prostějov)
7.–11. 11. 2016
Týden Facility Managementu 2016
8. 11. 2016
Den malých obcí (Praha)
9.–10. 11. 2016
Svatomartinská konference 2016
10.–11. 11. 2016
XIX. celostátní finanční konference SMO ČR
24.–25. 11. 2016
Nové trendy
1.–2. 12. 2016
Udržitelné město
19.–20. 1. 2017
Current Trends in Public Sector Research

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]