Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

29. 9. 2020
Automatizace a robotizace procesů
1.–2. 10. 2020
BIM Day 2020
6.–8. 10. 2020
Podzimní škola zdravých měst
7. 10. 2020
Domovník – preventista
13. 10. 2020
Bezpečná škola 2020
18.–19. 10. 2020
ISSS 2020 „Nové perspektivy“
27. 10. 2020
Den malých obcí (Olomouc)
3. 11. 2020
Den malých obcí (Praha)
4.–5. 11. 2020
Moderní veřejná správa
10. 11. 2020
Konzultační dny MMR k bytové problematice

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]