Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

22.–27. 8. 2019
Země Živitelka 2019
5. 9. 2019
Život a doprava v bezpečném a chytrém městě/obci
9. 9. 2019
Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova
12. 9. 2019
PR Summit 2019
13. 9. 2019
Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova
17.–21. 9. 2019
For Arch 2019
19.–20. 9. 2019
reSITE 2019 REGENERATE
19. 9. 2019
GIS v plánování měst a regionů
20. 9. 2019
Světla měst a obcí
24. 9. 2019
Kyberbezpečnost pro veřejnou správu

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]