Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

20.–22. 1. 2021
Životní prostředí – prostředí pro život
25. 1. 2021
Dlouhodobé vize pro venkovské oblasti
26. 1. 2021
Operační program ŽP a SFŽP
26. 1. 2021
Digitalizujte s EIB
1. 2. 2021
Infrastruktura v regionech a Smart regiony
2. 2. 2021
Participace – proč a jak zapojit lidi?
20. 4. 2021
Den malých obcí (Praha)
28.–29. 4. 2021
BIM Day 2020
6. 5. 2021
Den malých obcí (Olomouc)
26.–28. 5. 2021
Venkov 2020

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]