Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

1. 12. 2020
Město a developer
9. 12. 2020
Implementace Cílů udržitelného rozvoje
11. 12. 2020
Senioři a sociální služby
20.–22. 1. 2021
Životní prostředí – prostředí pro život
28.–29. 4. 2021
BIM Day 2020
26.–28. 5. 2021
Venkov 2020
26.–27. 6. 2021
Města, data, investice
26.–31. 8. 2021
Země živitelka 2021
18. 11. 2021
Summit Koncepce BIM

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]