Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

23.–28. 8. 2018
Země Živitelka 2018
6. 9. 2018
Zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
7. 9. 2018
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizace
7. 9. 2018
XVI. mimořádný sněm SMO ČR
27. 9. 2018
Zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
2. 10. 2018
Konzultační dny MMR k bytové problematice
4. 10. 2018
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizace
31. 10.–2. 11. 2018
Podzimní Škola Zdravých měst 2018
20. 11. 2018
Den malých obcí (Olomouc)
27. 11. 2018
Den malých obcí (Praha)

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]