Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

19.–20. 10. 2017
Region v rozvoji společnosti
19. 10. 2017
Jak zadávat zakázky na šetrné budovy
27. 10. 2017
Energetické úspory
31. 10. 2017
Finančně dostupné bydlení
31. 10. 2017
Den malých obcí (Prostějov)
1.–3. 11. 2017
Venkov 2017
1.–3. 11. 2017
Podzimní škola Zdravých měst 2017
1. 11. 2017
Jak zadávat zakázky na šetrné budovy
2.–3. 11. 2017
XX. celostátní finanční konference SMO ČR
2.–3. 11. 2017
Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]