Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

11.–15. 11. 2019
Týden Facility Managementu
20. 11. 2019
Bezpečnost ve veřejném prostoru
21.–22. 11. 2019
XXII. celostátní finanční konference SMO ČR
21. 11. 2019
Summit Koncepce BIM
21. 11. 2019
Dotace na výsadbu stromů
22. 11. 2019
Asistenti prevence kriminality
27. 11. 2019
Počítáme s vodou 2019
3. 12. 2019
Konzultační dny MMR k bytové problematice
23.–24. 1. 2020
Síťujeme a podporujeme obce
20.–21. 4. 2020
ISSS 2020

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]