Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

24. 10. 2018
Akumulátory v energetické koncepci obce
25.–26. 10. 2018
The Experience of Participatory Budgets
31. 10.–2. 11. 2018
Podzimní Škola Zdravých měst 2018
14.–15. 11. 2018
Svatomartinská konference 2018
19.–23. 11. 2018
Týden Facility Managementu 2018
20. 11. 2018
Prostor & Prosperita
20. 11. 2018
Kronikářka – kronikář po volbách roku 2018
20. 11. 2018
Den malých obcí (Olomouc)
21. 11. 2018
Akumulátory v energetické koncepci obce
22.–23. 11. 2018
Evropská chytrá a sdílená města

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]