Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

30.–31. 3. 2017
Odpad zdrojem 2017
3.–4. 4. 2017
ISSS 2017
11.–12. 4. 2017
Teplárenské dny a Energetické fórum
13. 4. 2017
Výstavba, provoz a životnost vodovodů a kanalizací
18. 4. 2017
Zabraňme vylidňování území
26.–29. 4. 2017
URBIS
17.–18. 5. 2017
Veřejná podpora 2017
21.–23. 5. 2017
33. členská schůze a jarní odborný seminář STMOÚ
23.–25. 5. 2017
Vodovody–Kanalizace
22.–23. 6. 2017
reSITE 2017: In/visible City

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]