Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

16.–22. 9. 2018
Evropský týden mobility
18.–22. 9. 2018
For Arch 2018
19.–21. 9. 2018
Venkov 2018
19. 9. 2018
Městský architekt
20.–21. 9. 2018
Předcházení vzniku odpadů
20.–22. 9. 2018
ITEP 2018
27. 9. 2018
Zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
2. 10. 2018
Konzultační dny MMR k bytové problematice
4. 10. 2018
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizace
24. 10. 2018
Akumulátory v energetické koncepci obce

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]