Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

20. 2. 2018
Den malých obcí (Praha)
26. 2. 2018
Dobrá místa pro život 2018
27. 2.–2. 3. 2018
Aqua-Therm Praha 2018
27. 2. 2018
Den malých obcí (Prostějov)
28. 2.–1. 3. 2018
Aktuální problémy cestovního ruchu
28. 2. 2018
Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
1. 3. 2018
Údržba sídelní zeleně
6. 3. 2018
Setkání (nejen) Zdravých městských částí
21.–23. 3. 2018
Jarní Škola Zdravých měst 2018
3. 4. 2018
Konzultační dny MMR k bytové problematice

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]