Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

21. 9. 2021
Bezpečná škola 2021
21.–25. 9. 2021
For Arch 2021
22.–26. 9. 2021
IV. Mezinárodní fórum starých měst
23. 9. 2021
Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání
23. 9. 2021
Den malých obcí (Olomouc)
23. 9. 2021
Školství a participace mládeže
29. 9. 2021
S krajem z okraje
30. 9.–1. 10. 2021
Územní plánování a stavební řád
30. 9.–1. 10. 2021
Za lepší venkov X
5.–6. 10. 2021
Problematika spojená s migrací cizinců

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]