Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

19.–23. 9. 2017
For Arch 2017
20.–22. 9. 2017
Voda 2017
21. 9. 2017
Křižovatky architektury
21. 9. 2017
Požární bezpečnost staveb
27. 9. 2017
Finančně dostupné bydlení
27. 9. 2017
Energetické úspory
27. 9. 2017
Novela zákona o pohřebnictví
3. 10. 2017
Konzultační dny MMR k bytové problematice
4. 10. 2017
Dotace EU a audity
5. 10. 2017
Rok zkušeností s novým zákonem o VZ

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]