Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

20.–23. 1. 2020
Infotherma 2020
21.–22. 1. 2020
Energetický management pro veřejnou správu
21. 1. 2020
Pozemkové úpravy a krajinné plánování
23. 1. 2020
BIM a FM
23.–24. 1. 2020
Síťujeme a podporujeme obce
23. 1. 2020
Samosprávy 2020
4. 2. 2020
Financování vodárenské infrastruktury 2020
5.–7. 2. 2020
Právní konferenci SMO ČR
13. 2. 2020
Infrastrukturní výzvy obcí 20. let
25. 2. 2020
Den malých obcí (Praha)

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]