Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

3. 4. 2018
Konzultační dny MMR k bytové problematice
4. 4. 2018
Smart Region Tour 2018 (Karlovy Vary)
9.–10. 4. 2018
ISSS 2018
10.–11. 4. 2018
Vodohospodářská infrastruktura
24.–25. 4. 2018
Dny teplárenství a energetiky 2018
25. 4. 2018
Zdraví obyvatel – téma pro obce a kraje
25.–26. 4. 2018
URBIS Smart City Fair 2018
25. 4. 2018
Smart Region Tour 2018 (Brno)
15. 5. 2018
Setkání (nejen) Zdravých krajů
16.–17. 5. 2018
Dopravní infrastruktura

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]