Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

29. 5. 2019
Inteligentní specializace regionu 2019
29.–31. 5. 2019
Veřejná podpora 2019
29.–31. 5. 2019
Enviro 2019
29. 5. 2019
Nařízení GDPR v praxi – rok poté
4. 6. 2019
FM snadno a jednoduše
4. 6. 2019
Konzultační dny MMR k bytové problematice
5.–6. 6. 2019
URBIS Smart City Fair 2019
5.–7. 6. 2019
Letní Škola Zdravých měst 2019
5. 6. 2019
Smart City – najděme nová řešení starých problémů
6. 6. 2019
Sociální přínosy veřejných zakázek

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]