Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

18. 12. 2019
Inspirativní setkání MAS Plzeňského kraje
18. 12. 2019
Národní dotační programy na rok 2020
16.–19. 1. 2020
GO, Regiontour
23.–24. 1. 2020
Síťujeme a podporujeme obce
23. 1. 2020
Samosprávy 2020
5.–7. 2. 2020
Právní konferenci SMO ČR
25. 2. 2020
Den malých obcí (Praha)
2. 3. 2020
Kvalitní, štíhlá a efektivní veřejná správa
3. 3. 2020
Den malých obcí (Olomouc)
20.–21. 4. 2020
ISSS 2020

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]