Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

23.–24. 11. 2017
Energie, doprava a inovace
23. 11. 2017
Chytré veřejné osvětlení
24. 11. 2017
Finančně dostupné bydlení
29. 11. 2017
Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
1. 12. 2017
Senioři v dluzích a exekucích
5. 12. 2017
Krajinné plánování a pozemkové úpravy
5. 12. 2017
Nové programové období 2020+
5. 12. 2017
Konzultační dny MMR k bytové problematice
7. 12. 2017
Udržitelné město
7. 12. 2017
Chytré veřejné osvětlení

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]