Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

19. 12. 2018
Národní dotační programy na rok 2019
7. 1. 2019
Dotační politika kraje Vysočina
17.–20. 1. 2019
GO, Regiontour
24.–25. 1. 2019
Udržitelně a zdravě ve městech
24.–25. 1. 2019
Udržitelně a zdravě ve městech
25. 1. 2019
Plánování v území
19. 2. 2019
Den malých obcí (Praha)
27.–28. 2. 2019
Energie v rukou měst
19. 3. 2019
Den malých obcí (Olomouc)
1.–2. 4. 2019
ISSS 2019

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]