Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

27. 3. 2019
Hospodaření s dešťovou vodou v obcích (Praha)
1.–2. 4. 2019
ISSS 2019
4. 4. 2019
Odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví
4. 4. 2019
Hospodaření s dešťovou vodou v obcích (Ostrava)
11. 4. 2019
Městské části se inspirují
11. 4. 2019
Hospodaření s dešťovou vodou v obcích (Brno)
17.–18. 4. 2019
Future City Made by IOT
24.–25. 4. 2019
Dny teplárenství a energetiky 2019
20.–21. 5. 2019
Geoinformace ve veřejné správě 2019
21.–23. 5. 2019
Vodovody–Kanalizace

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]