Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

18. 1. 2017
NIMBY efekt
19.–20. 1. 2017
Current Trends in Public Sector Research
19.–20. 1. 2017
II. právní konference SMO ČR
19.–22. 1. 2017
GO, Regiontour
23. 1. 2017
Interreg V-A Česká republika–Polsko
26. 1. 2017
BIM ve školství a veřejné správě
2. 2. 2017
Městské parky 2017
9.–11. 2. 2017
FOR Pasiv 2017
9. 2. 2017
Financování vodárenské infrastruktury 2017
22. 2. 2017
Strategické řízení a kvalita měst

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]