Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

22.–25. 1. 2018
Infotherma 2018
24.–25. 1. 2018
NIMBY efekt
30. 1. 2018
Energetický management pro veřejnou správu
31. 1. 2018
Nákup energie v organizacích veřejné správy
1. 2. 2018
Zahrada hrou
1. 2. 2018
Venkov 2018
8. 2. 2018
Financování vodárenské infrastruktury 2018
8.–10. 2. 2018
FOR Pasiv 2018
20. 2. 2018
Den malých obcí (Praha)
27. 2. 2018
Den malých obcí (Prostějov)

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]