Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

2. 3. 2017
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
7. 3. 2017
Den malých obcí (Praha)
7. 3. 2017
Proč je nutné posílit RUD měst a obcí
9. 3. 2017
Den malých obcí (Prostějov)
15. 3. 2017
Aktuální problematika lesního hospodářství
22.–24. 3. 2017
Jarní škola Zdravých měst 2017
30.–31. 3. 2017
Odpad zdrojem 2017
3.–4. 4. 2017
ISSS 2017
11.–12. 4. 2017
Teplárenské dny a Energetické fórum
13. 4. 2017
Výstavba, provoz a životnost vodovodů a kanalizací

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]