Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
23. 10. 2019 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2018 EnviWeb
23. 10. 2019 Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích MZe ČR
23. 10. 2019 Ministerstvo vnitra zahájilo reformu volebních zákonů MV ČR
23. 10. 2019 Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 MF ČR
23. 10. 2019 Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020 MF ČR
23. 10. 2019 Krajské dotace na příští rok jsou připraveny Pardubický kraj
23. 10. 2019 Krajské zastupitelstvo podpořilo návrh změny na zařazení vybraných obcí do libereckého senátního obvodu Liberecký kraj
22. 10. 2019 Novela obecního zřízení: SMS odmítá řadu navrhovaných změn SMS ČR
22. 10. 2019 Ústecký krajský úřad podporuje nezákonné jednání Veřejný ochránce práv
22. 10. 2019 Dotace na protipovodňové varovné systémy SFŽP ČR
22. 10. 2019 Informace o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů MV ČR
22. 10. 2019 Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky dle předpokládaného právního stavu k 1. 1. 2020 MV ČR
22. 10. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří regeneraci brownfieldů za 400 milionů korun MMR ČR
22. 10. 2019 Kraj opět pomůže obcím lépe hospodařit s vodou Moravskoslezský kraj
22. 10. 2019 Kraj vyhlásí Program na podporu turistických informačních center pro rok 2020 Středočeský kraj
21. 10. 2019 Hlavním tématem Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+ MMR ČR
21. 10. 2019 Netolický: Novelou stavebního zákona bouráme zavedený systém. Soustřeďme se na zkrácení lhůt a závaznost metodiky Pardubický kraj
18. 10. 2019 Pokračujeme ve zvyšování bezpečnosti: Ministerstvo vnitra poskytne dalších 52 mil. Kč na ochranu škol a úřadů MV ČR
18. 10. 2019 Informační materiál k reformě financování regionálního školství MŠMT ČR
18. 10. 2019 Nejlidnatější je Středočeský kraj ČSÚ
17. 10. 2019 Projekt Obnova technologického centra kraje bude bojovat o ocenění e-Goverment The Best 2019 Středočeský kraj
16. 10. 2019 Konference Příležitosti pro region 2019 představila nové možnosti rozvoje Královéhradecký kraj
16. 10. 2019 Ministerstvo po šetření zástupce ombudsmanky slíbilo jednat bez průtahů Veřejný ochránce práv
16. 10. 2019 Institut pro veřejnou správu připravil mezinárodní vzdělávací projekt Letní škola veřejné správy MV ČR
16. 10. 2019 Novela zákona o místních poplatcích přinese rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a zajistí odpovídající příjmy pro obce a města MF ČR
16. 10. 2019 Zastupitelstvo schválilo dofinancování sociálních služeb Zlínský kraj
15. 10. 2019 Evropské fondy pomáhají: Díky vylepšené čistírně odpadních vod zvládla Horoměřice příliv nových obyvatel ESIF
15. 10. 2019 MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách SMS ČR
15. 10. 2019 Mimořádná vícedenní odstávka systému Czech POINT a JIP/KAAS SMO ČR
15. 10. 2019 Nové chodníky a cyklostezky do měst a obcí SMO ČR
15. 10. 2019 Vláda chce znesnadnit zneužívání práva na informace Vláda ČR
15. 10. 2019 Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je k dispozici 100 milionů korun MŽP ČR
15. 10. 2019 Integrovaný regionální operační program bude pokračovat i v letech 2021–2027 MMR ČR
15. 10. 2019 Zpráva ministerstva potvrzuje vysokou kvalitu školství ve Zlínském kraji Zlínský kraj
15. 10. 2019 K tématům šestého ročníku patřily nové strategické priority Královéhradeckého kraje po roce 2020, příprava ČR a kraje na období 2021+ a dotační možnosti pro obce a regiony. Královéhradecký kraj
15. 10. 2019 Odchod od uhlí si vyžádá transformaci hospodářství regionu a výraznou podporu. Jednal o tom Ústecký kraj v Bruselu Ústecký kraj
15. 10. 2019 Hejtman se zúčastnil jednání Klubu starostů malých obcí Ústecký kraj
15. 10. 2019 Karlovarský kraj ocenil nejúspěšnější žáky a školy Karlovarský kraj
11. 10. 2019 Informace k přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací SMO ČR
11. 10. 2019 Nové byty v rodinných domech budou nově osvobozeny od daně z nabytí nemovité věci. Alespoň do budoucna tak bude vyřešen problém, na který ombudsmanka dlouhodobě upozorňovala Veřejný ochránce práv
11. 10. 2019 Ke zpracování osobních údajů je nutné přistupovat vyváženě ÚOOÚ
11. 10. 2019 Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv MF ČR
11. 10. 2019 Moravskoslezský kraj získal nejlepší možnou mezinárodní ratingovou známku Moravskoslezský kraj
11. 10. 2019 Konference přinese dobré tipy pro starosty Olomoucký kraj
11. 10. 2019 Lidí, kteří potřebují v kraji pomoc, přibývá Pardubický kraj
11. 10. 2019 Češi spolu se Slováky chtějí posílit role regionů v příštím programovacím období Unie Pardubický kraj
11. 10. 2019 Letošní GIS OUTDOOR FÓRUM bylo věnováno hlavně digitálně–technickým mapám Ústecký kraj
10. 10. 2019 Česká pole se zásadně změní. Podle nových pravidel už nebude možné pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 30 hektarů MZe ČR
10. 10. 2019 Klára Dostálová jednala se starosty Plzeňského kraje MMR ČR
10. 10. 2019 SP/04/2019 – Osvobození územních samosprávných celků a příspěvkových organizací od správních poplatků MF ČR
10. 10. 2019 MP/3/2019 – Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí MF ČR
10. 10. 2019 Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2019 Zlínský kraj
9. 10. 2019 Při řešení bezdomovectví je stěžejní prevence a komplexní řešení MPSV ČR
9. 10. 2019 Jednali jsme na MV ČR nejen o egovernmentu SMS ČR
9. 10. 2019 Informace k vyvěšování státní vlajky při státním smutku MV ČR
9. 10. 2019 Zvýšení příspěvku pro asistenty prevence kriminality: MV doporučuje superhrubou mzdu 25 000 Kč MV ČR
9. 10. 2019 Zadluženost územních rozpočtů v roce 2018 MF ČR
9. 10. 2019 Kraj připravuje modernizace silnic za dalších 900 milionů korun. Chce na ně získat evropské dotace Pardubický kraj
9. 10. 2019 Karlovarský kraj je jedním ze šesti uhelných regionů EU, kterému se podařilo získat podporu Evropské komise Karlovarský kraj
8. 10. 2019 Městys Drnholec dostal za vypouštění nečištěných odpadních vod už třetí pokutu ČIŽP
8. 10. 2019 Obec Lipová oslavila své vítězství v soutěži Vesnice roku 2019 MMR ČR
8. 10. 2019 Kraj připravuje modernizace silnic za dalších 900 milionů korun. Chce na ně získat evropské dotace Pardubický kraj
8. 10. 2019 Karlovarský kraj bude pokračovat v rozvoji inovačního prostředí Karlovarský kraj
7. 10. 2019 Hejtmani: Na opravy krajských silnic budeme pro rok 2020 chtít 4 miliardy korun od státu AKČR
7. 10. 2019 Opatrovník nemůže ignorovat přání člověka, jehož zájmy má zastupovat Veřejný ochránce práv
7. 10. 2019 Až několik milionů může přinést Fulneku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Vznikne i občanská poradna. APSZ
4. 10. 2019 SMS ČR a SPOV ČR budou úzce spolupracovat SMS ČR
4. 10. 2019 Informace k připravované změně právní úpravy v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC obsažené ve sněmovním tisku č. 273 MV ČR
4. 10. 2019 Národní architektonický plán a další dokumenty k informační koncepci státu jsou nově na stránkách Ministerstva vnitra MV ČR
4. 10. 2019 Počet obyvatel je nejvyšší od konce války ČSÚ
4. 10. 2019 Jesenicko není na okraji, ujistili radní zástupce mikroregionů Olomoucký kraj
4. 10. 2019 Ústecký kraj sjednocuje a otevře data. Projekt je ojedinělý nejen v rámci Česka Ústecký kraj
3. 10. 2019 Harmonogram výzev OPŽP na rok 2020 OPŽP
3. 10. 2019 Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští unikátní program na podporu iniciativy Sázíme budoucnost MŽP ČR
3. 10. 2019 Oranžovou stuhu 2019 získala od Ministerstva zemědělství obec Třeštice z Kraje Vysočina MZe ČR
3. 10. 2019 Informace o přípravě novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků MV ČR
3. 10. 2019 Stanovisko ODK č. 07/2019 – Vzor protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce MV ČR
3. 10. 2019 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 MF ČR
3. 10. 2019 Knihovnou Moravskoslezského kraje 2019 se stala Městská knihovna Bílovec Moravskoslezský kraj
3. 10. 2019 Plzeňský kraj hlásí úspěšné čerpání kotlíkových dotací Plzeňský kraj
2. 10. 2019 Hodnocení vybraných činností, aplikací a výstupů Ústavu územního rozvoje SMO ČR
2. 10. 2019 Starostové, nepropásněte šanci získat pro svou obec peníze na pitnou vodu, kanalizace a ČOV OPŽP
2. 10. 2019 Kraj podpoří zadržování vody v krajině a také žadatele v rámci lesnického fondu Liberecký kraj
2. 10. 2019 Souěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2019 Plzeňský kraj
2. 10. 2019 Praha spouští aplikaci CityVizor, do hospodaření města bude moci jednoduše nahlížet každý Praha
1. 10. 2019 Zdravá města diskutovala své zkušenosti z participativních rozpočtů NSZM
1. 10. 2019 Vláda schválila návrh zákona o Sčítání 2021 ČSÚ
1. 10. 2019 Jihomoravský kraj je o krok blíž k aktualizaci zásad územního rozvoje Jihomoravský kraj
1. 10. 2019 Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun Liberecký kraj
30. 9. 2019 Upřesňujeme podmínky pro získání dotace na vodohospodářské projekty SFŽP ČR
30. 9. 2019 Jednala Regionální stálá konference pro Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj
30. 9. 2019 Pardubický kraj podporuje projekt „Meziobecní spolupráce“ Pardubický kraj
30. 9. 2019 Královéhradecký kraj podal rozklad proti rozhodnutí o zrušení autobusového tendru Královéhradecký kraj
30. 9. 2019 Kraje požadují navýšení prostředků na silnice II. a III. tříd Královéhradecký kraj
30. 9. 2019 V Libereckém kraji začala plošná výměna označníků autobusových zastávek Liberecký kraj
30. 9. 2019 Jihočeský kraj bojuje se suchem – udržme staré a vzrostlé lesy Jihočeský kraj
27. 9. 2019 Pokutu sto tisíc korun za ohrožení životního prostředí v lesích uložili inspektoři ČIŽP obci Souňov ČIŽP
27. 9. 2019 Sociální služby bez peněz nebudou. Kraj pomůže tam, kde nepomohl stát Olomoucký kraj
27. 9. 2019 Na obnovu venkova kraj rozdělí 45 milionů korun Královéhradecký kraj
26. 9. 2019 Soudy a policie by si nově měly předávat dokumenty elektronicky, shodla se pracovní skupina ke snížení administrativní zátěže policistů MV ČR
26. 9. 2019 Projekty IROP podpořily aktivní a udržitelnou mobilitu již 11 miliardami korun MMR ČR
26. 9. 2019 Aktuálně dofinancováváme ty služby, kterým finanční prostředky chybí nejvíce Jihomoravský kraj
26. 9. 2019 Na řešení kůrovce uvolní kraj v příštím roce až 30 milionů korun Pardubický kraj
26. 9. 2019 Kraj podpoří dobrovolné hasiče a jednotky požární ochrany Královéhradecký kraj
25. 9. 2019 MŽP chce zapojit veřejnost více do přímé péče o přírodu. 13,5 miliony korun podpoří zejména dobrovolnické projekty MŽP ČR
25. 9. 2019 Ministr vnitra: pošty v malých obcích rušit nebudeme MV ČR
25. 9. 2019 Parlament schválil návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí MF ČR
25. 9. 2019 Novela zákona o místních poplatcích v senátní verzi by ztratila svůj smysl MF ČR
25. 9. 2019 Dopravní konference s BESIPem poukázala na problémové úseky krajských silnic Zlínský kraj
24. 9. 2019 Zákon o právu na digitální služby míří do druhého čtení. Přibyla v něm řada výjimek Lupa
24. 9. 2019 Česko trápí nedostatek jeslí a školek, v žebříčku EU je na předposledním místě EurActiv.cz
24. 9. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na dotaci do sportu SMO ČR
24. 9. 2019 Pitná voda už není samozřejmost Veřejný ochránce práv
24. 9. 2019 Bohatý program Dne Zlínského kraje přilákal více jak třináct tisíc návštěvníků Zlínský kraj

[ >> Další >> ]