Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
2. 4. 2020 Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie SMO ČR
2. 4. 2020 Dopis předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla předsedovi Vlády ČR SMO ČR
2. 4. 2020 Chcete podpořit své obyvatele či podnikatele po dobu trvání nouzového stavu ? SMO ČR
2. 4. 2020 Změna okolností dle § 1764 a násl. OZ v kontextu veřejných zakázek – I. díl ePravo.cz
2. 4. 2020 V některých vodních tocích je jen 10 procent vody, přehrady dostatek pitné vody zajistí MZe ČR
2. 4. 2020 Důležité posílení práva. Policie by mohla pokutovat porušení krizových nařízení ke koronaviru přímo na místě MV ČR
2. 4. 2020 Soutěž Vesnice roku 2020 zrušena MMR ČR
2. 4. 2020 „Nájemníkům je třeba v nouzovém stavu rozhodně pomoci,“ říká ministryně Dostálová MMR ČR
2. 4. 2020 Novela pravidel rozpočtové odpovědnosti zmírní negativní dopady koronavirové pandemie MF ČR
2. 4. 2020 MP/09/2020 – Poplatek za komunální odpad – Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku z moci úřední MF ČR
2. 4. 2020 My třídíme nejlépe, hlásí Tři Studně, Světnov, Dobronín a Telč Kraj Vysočina
2. 4. 2020 Královéhradecký kraj uvolní 210 milionů korun na boj s koronavirem Královéhradecký kraj
2. 4. 2020 Vedení kraje videokonferenčně diskutovalo s představiteli obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj
2. 4. 2020 Kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody způsobené současnou koronavirovou krizí Středočeský kraj
1. 4. 2020 SMS ČR pomáhá starostům mimo jiné sérií webinářů s experty SMS ČR
1. 4. 2020 Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1000 obyvatel SMO ČR
1. 4. 2020 Prodlužujeme lhůty u dotačních výzev v prioritní ose 4 OPŽP
1. 4. 2020 Krajská sociální zařízení dostanou respirátory, objednány jsou další ochranné pomůcky Plzeňský kraj
31. 3. 2020 Kraje řešily s vládou opatření v sociálních službách a upřesnila se distribuce ochranných prostředků AKČR
31. 3. 2020 Jakými předpisy se řídit při nákupu ochranných pomůcek? SMO ČR
31. 3. 2020 Pardubická radnice odloží platby za nájem prostor v majetku města SMO ČR
31. 3. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví SMO ČR
31. 3. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel. SMO ČR
31. 3. 2020 Vláda schválila Ministerstvu zemědělství úvěr na financování vodních staveb MZe ČR
31. 3. 2020 K dodržování pravidel chování v obcích v době omezení volného pohybu osob mohou obce využívat i asistenty prevence kriminality MV ČR
31. 3. 2020 Omezení pohybu i maloobchodního prodeje a služeb je prodlouženo do 11. dubna, spouští se projekt chytré karantény MPO ČR
31. 3. 2020 Chytrá karanténa v Jihomoravském kraji Jihomoravský kraj
31. 3. 2020 Sběrné dvory na území hlavního města se opět otevírají veřejnosti Praha
30. 3. 2020 Rada Asociace krajů ČR pověřila Jiřího Běhounka, aby požádal o účast na jednání vlády AKČR
30. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních MZd ČR
30. 3. 2020 Dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže v době krize způsobené onemocněním Covid-19 ÚOHS
30. 3. 2020 Doporučení obcím k postupu při ztrátě či snížení příjmu obyvatel města APSZ
30. 3. 2020 „Rozvolnění pravidel evropských fondů považuji za správný krok, po něm by ale měly následovat další,“ říká ministryně Dostálová MMR ČR
30. 3. 2020 Ke stavebnímu zákonu jsou již vypořádány ¾ připomínek MMR ČR
30. 3. 2020 MF předloží návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí MF ČR
30. 3. 2020 MF předloží návrh na půlroční úvěrové moratorium MF ČR
30. 3. 2020 Hygienici ukončili mimořádná opatření na Litovelsku a Uničovsku Olomoucký kraj
30. 3. 2020 Chytrá karanténa se začne od pondělí testovat na jižní Moravě Jihomoravský kraj
30. 3. 2020 Vedení Ústeckého kraje jednalo v rámci nouzového stavu on-line formou videokonferencí s nemocnicemi a statutárními městy napříč celým regionem Ústecký kraj
30. 3. 2020 Středočeský kraj trvá na tom, že se hasiči, sestřičky, lékaři nebo prodavačky musí dostat do práce a lidé z obcí k lékaři Středočeský kraj
27. 3. 2020 Doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze SMO ČR
27. 3. 2020 Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda MZe ČR
27. 3. 2020 Pomáhající organizace dostanou dotace přednostně Pardubický kraj
26. 3. 2020 Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob MZd ČR
26. 3. 2020 Informace pro obce k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu SMO ČR
26. 3. 2020 Mikroekonomika měst a obcí v době krize SMO ČR
26. 3. 2020 Stanovisko CHJ č. 2/2019 k poskytnutí zprávy o výsledku přezkoumání na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím MF ČR
26. 3. 2020 Stanovisko CHJ č. 1/2020 upřesňující náležitostí při zveřejňování zprávy z přezkumu hospodaření MF ČR
26. 3. 2020 Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze ČSÚ
26. 3. 2020 Od soboty 28. března bude omezena krajská veřejná doprava. Autobusy o víkendech nepojedou vůbec Pardubický kraj
26. 3. 2020 Kraj letos kvůli Covid-19 nebude rozdělovat finanční úspory. Nechá si je jako železnou zásobu z důvodu očekávaného poklesu daňových příjmů Liberecký kraj
26. 3. 2020 Polsko vydalo rozhodnutí v řízení o prodloužení těžební licence pro Turów Liberecký kraj
26. 3. 2020 Jsme transparentní – seznamy poskytovatelů, kteří se mohou dostavit k odběru osobních ochranných prostředků, jsou denně zveřejňovány na webu Ústeckého kraje COVID-19 Ústecký kraj
26. 3. 2020 Řidiči veřejné dopravy dostali desinfekci a roušky, kraj obdržel ochranné obleky Plzeňský kraj
26. 3. 2020 Redukce regionální osobní železniční dopravy na území Jihočeského kraje Jihočeský kraj
25. 3. 2020 Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu SMO ČR
25. 3. 2020 MŽP: Termíny u ohlašovací povinnosti byly odloženy SMO ČR
25. 3. 2020 Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu MŽP ČR
25. 3. 2020 Pohřebnictví ve světle opatření vlády v době nouzového stavu Kraj Vysočina
25. 3. 2020 V koupi ochranných pomůcek nespoléháme jen na ministerstva Ústecký kraj
25. 3. 2020 Do kraje dorazily ochranné pomůcky, přislíbeny jsou další Plzeňský kraj
24. 3. 2020 Pro jiné povinnosti, pro sebe výjimku. Vnitro selhává jako hybatel pokroku eGovernmentu Lupa
24. 3. 2020 S premiérem Andrejem Babišem hejtmani řešili nový systém dodávek ochranných prostředků i přeshraniční pracovníky AKČR
24. 3. 2020 SMS ČR vítá vyjádření ministra školství SMS ČR
24. 3. 2020 Který typ respirátoru/roušky pro jednotlivé profese? SMO ČR
24. 3. 2020 Stav legislativní nouze – co to vlastně znamená? SMO ČR
24. 3. 2020 Za nouzového stavu lze nakupovat roušky, respirátory a dezinfekci i bez zadávacího řízení SMO ČR
24. 3. 2020 Zapojte se do nastavení nového program na podporu brownfieldů SMO ČR
24. 3. 2020 Společné prohlášení soutěžních úřadů EU sdružených v Evropské soutěžní síti (ECN) týkající se uplatňování pravidel ochrany hospodářské soutěže během pandemie COVID-19 ÚOHS
24. 3. 2020 Doporučený postup pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb APSZ
24. 3. 2020 Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, pendleři musí po dobu pracovního výkonu zůstat za hranicemi Vláda ČR
24. 3. 2020 MMR připravuje pomoc na podporu domácího cestovního ruchu MMR ČR
24. 3. 2020 Vláda schválila novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020 MF ČR
24. 3. 2020 Kraj začal s distribucí desinfekce, kterou zakoupil středočeským dopravcům Středočeský kraj
23. 3. 2020 Hejtmani: Ministerstvo zdravotnictví nezvládá situaci ohledně zásobování ochrannými prostředky, museli jsme systém řešit sami AKČR
23. 3. 2020 Koronavirus a pitná voda SMO ČR
23. 3. 2020 Za nouzového stavu lze nakupovat roušky, respirátory a dezinfekci i bez zadávacího řízení ÚOHS
23. 3. 2020 Vyhodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu k roku 2017 Cenia
23. 3. 2020 Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 MŠMT ČR
23. 3. 2020 Úlevy v daňové oblasti se rozšíří MF ČR
23. 3. 2020 Krizový štáb Plzeňského kraje chce zastavit pendlery Plzeňský kraj
23. 3. 2020 Roušky pro Prahu a DPP šijí v Litoměřicích. Dostanou je přednostně osoby v první linii, navíc se tak podpoří zaměstnanost v ČR Praha
20. 3. 2020 50 dotazů ke koronaviru v Právní poradně zdarma SMO ČR
20. 3. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu SMO ČR
20. 3. 2020 Vláda schválila návrh na prodloužení vyplácení ošetřovného po dobu nouzového stavu, peníze dostanou i OSVČ Vláda ČR
20. 3. 2020 S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce MŽP ČR
20. 3. 2020 Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami MŽP ČR
20. 3. 2020 „Požadavky na změny a prodloužení lhůt řešíme s pochopením a individuálně,“ říká k projektům IROP ministryně Dostálová. „Fyzické kontroly projektů odsouváme na později.“ MMR ČR
20. 3. 2020 Státní fond rozvoje bydlení v odůvodněných případech poskytne odklad splácení nebo snížení měsíčních splátek MMR ČR
20. 3. 2020 Fakturace příspěvkové organizace svému zřizovateli MF ČR
20. 3. 2020 Elektronický podpis žádosti o poskytnutí dotace MF ČR
20. 3. 2020 Uzavírání dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace po uplynutí termínu MF ČR
20. 3. 2020 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. během stavu nouze MF ČR
20. 3. 2020 Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností MF ČR
20. 3. 2020 Kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro podávání žádostí o dotace Liberecký kraj
20. 3. 2020 Úprava integrované dopravy Středočeský kraj
19. 3. 2020 Informace o opatřeních Evropské komise z hlediska veřejné podpory týkající se mimořádné události Covid-19 ÚOHS
19. 3. 2020 Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin Vláda ČR
19. 3. 2020 MF předloží novelu Zákona o státním rozpočtu MF ČR
19. 3. 2020 Chudobínská borovice vyhrála! Stala se Evropským stromem roku 2019 Kraj Vysočina
19. 3. 2020 Ústecký kraj ve spolupráci se sociálními partnery zřizuje Krajské koordinační centrum pro koordinaci dobrovolné pomoci v regionu Ústecký kraj
18. 3. 2020 Předsedové vlád schválili návrh Komise na uzavření vnějších hranic EU EurActiv.cz
18. 3. 2020 Možnosti starosty v období boje s koronavirem SMS ČR
18. 3. 2020 Aktuální informace o provozu České pošty SMS ČR
18. 3. 2020 Zlínský kraj chce ochránit řidiče autobusů, dočasně zavádí jízdné zdarma a povinné roušky Zlínský kraj
18. 3. 2020 Jihomoravský kraj vyhlásil regulační opatření v dopravě. První začnou platit od pondělní půlnoci Jihomoravský kraj
18. 3. 2020 Kraj chce pro pomoc seniorům zapojit dobrovolné hasiče a snaží se zajistit ochranné pomůcky vlastními silami Pardubický kraj
18. 3. 2020 Krizový štáb hl. m. Prahy doporučil rozšířit povinnost občanů nosit ochranné prostředky i do veřejných budov, obchodů a na zastávky MHD Praha
17. 3. 2020 Česko získá z unijního rozpočtu miliardu eur na řešení důsledků koronaviru EurActiv.cz
17. 3. 2020 Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády SMS ČR
17. 3. 2020 Svatby musíte odložit, zastupitelstva se mohou konat jen v nutném případě SMO ČR
17. 3. 2020 Jaké má pravomoci hejtman či starosta v současné situaci? SMO ČR
17. 3. 2020 Jednání rady obce cestou telekonference nebo videokonference je přípustné. SMO ČR
17. 3. 2020 Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných MV ČR
17. 3. 2020 Olomoucký kraj řeší situaci v uzavřených obcích Olomoucký kraj
17. 3. 2020 Kraj chce pro pomoc seniorům zapojit dobrovolné hasiče a snaží se zajistit ochranné pomůcky vlastními silami Pardubický kraj
17. 3. 2020 Organizace z kraje pomáhají starším, osamělým a chronicky nemocným spoluobčanům Liberecký kraj
17. 3. 2020 Krizový štáb Středočeského kraje doporučil smluvním dopravcům neotevírat přední dveře v autobusech hromadné dopravy Středočeský kraj
17. 3. 2020 Dřínov a Vranovice obdrží od kraje finanční pomoc z Fondu návratných finančních zdrojů Středočeský kraj
17. 3. 2020 Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Pražany: Používejte ochranné prostředky v MHD i v obchodech Praha
16. 3. 2020 Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb péče v terénní formě v souvislosti s epidemií COVID-19 MPSV ČR
16. 3. 2020 Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů. Současně navrhnu Evropské komisi prodloužení současného období o jeden rok MMR ČR
16. 3. 2020 Vláda schválila Liberační daňový balíček MF ČR
13. 3. 2020 Kraje vítají dotace na pořízení dezinfekčních prostředků pro veřejnou dopravu AKČR
13. 3. 2020 Souborné informace k nouzovému stavu SMS ČR
13. 3. 2020 Speciál Právní poradny k uzavření škol a zákazu hromadných akcí SMO ČR
13. 3. 2020 Vyhlášení nouzového stavu Vláda ČR
13. 3. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky MV ČR
13. 3. 2020 Informace pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR MV ČR
13. 3. 2020 Od soboty platí mimořádná opatření v mezinárodní dopravě MD ČR
13. 3. 2020 Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové i vlakové dopravy Olomoucký kraj
13. 3. 2020 Kraj využije dotačního programu Ministerstva dopravy na pořízení hygienických prostředků pro veřejnou dopravu Pardubický kraj
12. 3. 2020 Ústavní soud zrušil část zákona o střetu zájmů: údaje z Centrálního registru oznámení budou zpřístupněny jen na základě žádosti Ústavní soud
12. 3. 2020 Ze zasedání Pracovní skupiny pro služby na venkově SMS ČR
12. 3. 2020 SMS ČR navrhne změny zákona o střetu zájmů SMS ČR
12. 3. 2020 Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru SMS ČR
12. 3. 2020 Ústavní soud zrušil část zákona o střetu zájmů: údaje z Centrálního registru oznámení budou zpřístupněny jen na základě žádosti SMO ČR
12. 3. 2020 Dostálová: IROP zrychluje čerpání, dostává se do finální fáze MMR ČR
12. 3. 2020 Ministr Havlíček: Na dezinfekci pro zaměstnance ve veřejné dopravě vyčleníme 100 milionů Kč MD ČR
12. 3. 2020 První ochranné pomůcky by se do kraje mohly dostat v pátek. Kraj a starostové chtějí od státu upřesnění vydaných nařízení Pardubický kraj
11. 3. 2020 Zastupitelstva ano, pohřby a svatby pro více než 100 lidí ne SMO ČR
11. 3. 2020 Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy Vláda ČR
11. 3. 2020 Informace pro obce k dopadům mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující akce s účastí nad 100 osob, na jednání zastupitelstva obce MV ČR
11. 3. 2020 Občané mohou připomínkovat krajské strategické dokumenty Moravskoslezský kraj
10. 3. 2020 Stavební odpad tvoří více než polovinu veškerého odpadu v Česku EurActiv.cz
10. 3. 2020 Doporučený postup APSS ČR pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 SMO ČR
10. 3. 2020 Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2019 ÚOHS
10. 3. 2020 Obnova lesních porostů po kůrovcové kalamitě MZe ČR
10. 3. 2020 Nový fond pro uhelné regiony vstupuje do přípravy období 2021–2027 MMR ČR
10. 3. 2020 Zastupitelé rozhodli o podpisu Deklarace „Zdravý Ústecký kraj“ k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života Ústecký kraj
10. 3. 2020 Praha vybuduje za evropské peníze integrovaný systém řešení bytové nouze Praha
10. 3. 2020 Praha hledá efektivní a ekonomické řešení pro veřejné osvětlení Praha
9. 3. 2020 S předsednictvem Bezpečnostní rady státu probrali hejtmani požadavky krajů ohledně šíření nákazy koronavirem AKČR
9. 3. 2020 Prohlášení územních partnerů k návrhu stavebního zákona SMS ČR
9. 3. 2020 Ke spolufinancování spolupráce se zahraničními partnery můžete využít nově otevřenou dotační výzvu SMO ČR
9. 3. 2020 Péče o zvláště chráněná území v Kraji Vysočina Kraj Vysočina
9. 3. 2020 V Neštěmicích otevřeli za přispění Ústeckého kraje školu i knihovnu zároveň Ústecký kraj
9. 3. 2020 Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2020 Plzeňský kraj
6. 3. 2020 Kraj letos rozdělí obcím 20 milionů korun na projekty vodohospodářské infrastruktury Liberecký kraj
6. 3. 2020 Protikorupční organizace navrhují reformu ÚOHS. Musí být transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům Oživení
6. 3. 2020 Korona virus 2019 nCoV – Doporučení SMS ČR SMS ČR
6. 3. 2020 Obce žádají jasné pokyny od Ministerstva zdravotnictví SMS ČR
6. 3. 2020 Jak zadat veřejnou zakázku malého rozsahu SMO ČR
6. 3. 2020 Návrhy na reorganizaci dozoru nad veřejnými zakázkami by mohly vést k ochromení veřejného zadávání ÚOHS
6. 3. 2020 MŽP posílá 2 miliardy na modernizace a úspory energií veřejných budov MŽP ČR
6. 3. 2020 BRIZOLIT – Projekt Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit MV ČR
6. 3. 2020 Další výzva iniciativy WiFi4EU bude otevřena od 17. do 18. března 2020 MV ČR
6. 3. 2020 Skupina GRECO zhodnotila, jak Česká republika plní doporučení v oblasti prevence korupce MS ČR
6. 3. 2020 Největším investorem v zemi je stát, i pro něj je klíčové zrychlení povolování staveb díky novému zákonu MMR ČR
6. 3. 2020 Nejvíce peněz vynakládají vládní instituce na sociální ochranu ČSÚ
6. 3. 2020 Občané mohou připomínkovat krajské strategické dokumenty Moravskoslezský kraj
6. 3. 2020 Připraveno dalších 2349 smluv na výměnu starých kotlů Kraj Vysočina
6. 3. 2020 V Luži se brání proti ničení silnic v průjezdním úseku obce. Nákladní vozy obsluhující stavbu D35 je devastují, zhoršují životní prostředí a zvyšují riziko bezpečnosti občanů Pardubický kraj
6. 3. 2020 Školy opět mohou žádat do projektu Obědy do škol, nejpozději do 20. března Královéhradecký kraj
6. 3. 2020 Silnice II. a III. třídy se mírně zlepšují, mosty v kraji jsou převážně v dobrém stavu Liberecký kraj
6. 3. 2020 Také letos pomůže kraj překlenout sociálním službám začátek příštího roku Liberecký kraj
5. 3. 2020 Seminář k ochraně před povodněmi a k dotacím do oblasti vodního hospodářství Kraj Vysočina
5. 3. 2020 Známe výsledky Zlatého erbu! Gratulace putují do Vroutku, Povrlů a Bíliny Ústecký kraj
5. 3. 2020 Do společné výzvy evropských měst pro řešení krátkodobých ubytovacích služeb je dnes zapojen více než dvojnásobek původních účastníků Praha
4. 3. 2020 Záruka obce či státu místo kauce pro pronajímatele Veřejný ochránce práv
4. 3. 2020 Prestiž i zajímavé finanční prémie. Odstartoval nový ročník soutěže Vesnice roku Olomoucký kraj
4. 3. 2020 Kraj pošle Rohozné na odstranění škod 1,5 miliónu korun Kraj Vysočina
4. 3. 2020 Obce se mohou i letos utkat o tituly v soutěži Vesnice roku Karlovarský kraj
3. 3. 2020 Změny v dávkách na bydlení školní docházku nezlepší. Neřeší ani předčasné odchody ze vzdělávání, uvádí analýza APSZ
3. 3. 2020 Nové výzvy na ochranu přírody a krajiny OPŽP
3. 3. 2020 Výzva na zateplování bytových domů a novelizovaný program Výstavba jsou zahájeny MMR ČR
3. 3. 2020 Startuje IV. ročník soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2020“ MMR ČR
3. 3. 2020 Další ročník soutěže Vesnice roku právě odstartoval. Přihlaste svou obec i vy Liberecký kraj
3. 3. 2020 První projekty v rámci Participativního rozpočtu jsou již podány Středočeský kraj
2. 3. 2020 Projekt Centra společných služeb pokračuje! SMO ČR
2. 3. 2020 Kdo může nařídit karanténu SMO ČR
2. 3. 2020 Problematika DPH u obchodu směnného typu SMO ČR
2. 3. 2020 Více peněz do sportu na obcích SMO ČR
2. 3. 2020 MMR odeslalo návrh vypořádání připomínek stavebního zákona, v červnu by mohla zákon projednat vláda. MMR ČR
2. 3. 2020 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 2. čtvrtletí 2020 MF ČR
2. 3. 2020 Jevíčko dostane od kraje 100 tisíc za péči o památky Pardubický kraj
2. 3. 2020 Ústecký kraj hostil v Mostě jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu Ústecký kraj

[ >> Další >> ]