Logo Solón
Logo Solón
 

Aktuality

Různé informační zdroje vydávají prostřednictvím svých webových stránek řadu zpráv a informací, které se svým obsahem vztahují k problematice veřejné správy. Pro potřeby uživatelů elektronické příručky Solón zde uveřejňujeme přehled nejzajímavějších odkazů.

Datum Text Zdroj
15. 1. 2021 Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě SMS ČR
15. 1. 2021 Stát se zavázal finančně se spolupodílet na evropských projektech SMO ČR
15. 1. 2021 Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021–2022 schválen vládou ČR! SMO ČR
15. 1. 2021 Lhůty pro uchovávání dat by se měly pro různé subjekty stanovovat individuálně ÚOOÚ
15. 1. 2021 Podmínky ochrany oznamovatele v rámci whistleblowingu ePravo.cz
15. 1. 2021 Dost bylo plastů na jedno použití. MŽP posílá 60 milionů na projekty obcí MŽP ČR
15. 1. 2021 Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se změní MMR ČR
15. 1. 2021 Stát prostřednictvím výhodných úvěrů pokračuje v podpoře zateplování bytových domů MMR ČR
15. 1. 2021 Stanovisko CHJ č. 2/2018 k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace MF ČR
15. 1. 2021 Stanovisko CHJ č. 1/2018 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR MF ČR
15. 1. 2021 Zlínský kraj pozitivně ovlivňuje školství v regionu i díky mezinárodní spolupráci Zlínský kraj
15. 1. 2021 Představitelé čtyř sousedních krajů debatovali o rozšíření spolupráce na další regiony Jihomoravský kraj
15. 1. 2021 Středočeský kraj požádá o ministerské dotace na projekty prevence kriminality Středočeský kraj
14. 1. 2021 Ministerstvo financí poskytne krajům 140 milionů korun z rezervy na řešení krizových situací AKČR
14. 1. 2021 Nabývání a pozbývání majetku z pohledu státu a územních samosprávných celků SMO ČR
14. 1. 2021 Vymáhání náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže SMO ČR
14. 1. 2021 Akvizice v režimu veřejných zakázek ePravo.cz
14. 1. 2021 Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) – stav k 31. 12. 2020 MF ČR
14. 1. 2021 Sčítání lidu klade důraz na zdravotní bezpečnost ČSÚ
14. 1. 2021 Na peníze od kraje dosáhne víc sborů dobrovolných hasičů Jihomoravský kraj
14. 1. 2021 Nově pro všechny občany Kraje Vysočina – přístup k výsledkům testů na Covid-19 na Portálu občana Kraj Vysočina
14. 1. 2021 Na navýšení mezd v sociálních službách kraj peníze od státu dosud nedostal Plzeňský kraj
13. 1. 2021 Jak překonat druhou vlnu na Hluboké? SMO ČR
13. 1. 2021 Hlavní povinnosti správce při zjištění porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR ePravo.cz
13. 1. 2021 Sborník odboru dozoru a kontroly veřejné správy za rok 2020 MV ČR
13. 1. 2021 Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele MF ČR
13. 1. 2021 Kraj by měl být součástí komunikace o umístění budoucího hlubinného úložiště Kraj Vysočina
13. 1. 2021 Prostředky na dotace chce kraj postupně navyšovat Královéhradecký kraj
12. 1. 2021 Pokuta pro ministerstvo dopravy potvrzena – vylučovat dodavatele pro nezaokrouhlení nabídkové ceny je nepřiměřené ÚOHS
12. 1. 2021 Prokazování základní způsobilosti v situaci, kdy je dodavatel členem skupiny registrované k DPH ePravo.cz
12. 1. 2021 Dotace do národních parků hlásí vyčerpáno, 100 milionů bylo pryč za necelé 2 hodiny SFŽP ČR
12. 1. 2021 Na prohlubující se změnu klimatu reaguje Státní politika životního prostředí ČR 2021–2030 MŽP ČR
12. 1. 2021 Od Nového roku se sjednotilo územní členění státu MV ČR
12. 1. 2021 Stanovisko MV k pořádání demonstrací v době nouzového stavu MV ČR
12. 1. 2021 Veřejnosti se otevřel nový Mapový portál veřejné správy MV ČR
12. 1. 2021 Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022 schválen vládou MMR ČR
12. 1. 2021 Přeshraniční spolupráce s Bavorskem dosahuje výborných výsledků i během krize MMR ČR
12. 1. 2021 MP/02/2021 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – Změna doby užívání veřejného prostranství MF ČR
12. 1. 2021 Zájem o pomoc při očkování je velký z měst i od lékařů Kraj Vysočina
12. 1. 2021 Do českého předsednictví v EU se zapojí regiony i města Pardubický kraj
12. 1. 2021 Kraj správně hospodaří s energiemi. Zvyšuje tím kvalitu životního prostředí a šetří finance Královéhradecký kraj
12. 1. 2021 Žadatelé se mohou začít ucházet o dotace Jihočeského kraje za téměř 175 milionů korun Jihočeský kraj
12. 1. 2021 Úprava nájemného v městských bytech se nedotkne ohrožených skupin nájemníků Praha
11. 1. 2021 Ústřední krizový štáb zmapoval situaci v krematoriích. Řešení by měla vláda projednat v pondělí MV ČR
11. 1. 2021 BESIP: Nejméně smrtelných a těžkých zranění na silnicích v ČR v roce 2020 MD ČR
11. 1. 2021 Hlavní město připomínkuje vládní plán očkování Praha
8. 1. 2021 Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna, pokračovat bude i bezplatné antigenní testování MZd ČR
8. 1. 2021 Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami MV ČR
8. 1. 2021 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí – rok 2020 MV ČR
8. 1. 2021 Vyhláška č. 548/2020 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů MF ČR
8. 1. 2021 Nejlepší města a obce Libereckého kraje obdrží Elektrooskary Liberecký kraj
8. 1. 2021 Horní Slavkov, Cheb, Karlovy Vary a Žlutice bojují o titul Historické město roku 2020 Karlovarský kraj
8. 1. 2021 Kraj podpoří výstavbu vodovodů, ČOV i výstavbu kanalizací Středočeský kraj
8. 1. 2021 Rada doporučila zastupitelům pro období 2021–2024 schválit Program Fondu obnovy venkova. Bude v něm celkem 578 milionů korun Středočeský kraj
7. 1. 2021 Nová zásada zadávání veřejných zakázek (§ 6) – odpovědné zadávání – rychlá pomoc při zavádění do praxe SMO ČR
7. 1. 2021 Městys: Městská versus obecní policie. Dočkáme se jednou konečně i „Městysové policie“? ePravo.cz
7. 1. 2021 Zajímáte se o dotace z Modernizačního fondu? Čtěte vše podstatné v otázkách a odpovědích SFŽP ČR
7. 1. 2021 Ústřední krizový štáb řeší situaci v krematoriích a koordinuje plán očkování s kraji MV ČR
7. 1. 2021 Kraj letos podpoří ekologické aktivity 1 milionem korun Zlínský kraj
7. 1. 2021 Kraj Vysočina představil dotační programy pro rok 2021 Kraj Vysočina
6. 1. 2021 Bankovní identita je tady, banky ale čekají na ověření identit ze základních registrů Lupa
6. 1. 2021 Hejtmani jednali s členy vlády kvůli očkovací strategii AKČR
6. 1. 2021 MŽP: Metodický pokyn k ukládání odpadů na skládku SMO ČR
6. 1. 2021 Osvobození od úhrady časového poplatku pro vozidla hasičů, obecní policie a dalších vozidel SMO ČR
6. 1. 2021 Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci SFŽP ČR
6. 1. 2021 Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami MV ČR
6. 1. 2021 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020 MF ČR
6. 1. 2021 Kraj přispěje na obnovu venkova a úpravu lyžařských běžeckých tras Zlínský kraj
6. 1. 2021 Situace v nemocnicích v Královéhradeckém kraji se blíží kritickému stavu Královéhradecký kraj
6. 1. 2021 Krizový štáb Karlovarského kraje řešil chybějící lůžka v nemocnicích Karlovarský kraj
5. 1. 2021 K neférovosti jedné podmínky pro zánik stavebního úřadu podle návrhu nového stavebního zákona ePravo.cz
5. 1. 2021 Rok 2020 na vnitru: Nákup a distribuce ochranných pomůcek, organizace voleb pro lidi v karanténě i zapojení bank do eGovernmentu MV ČR
5. 1. 2021 Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů – programové období 2021–2027 MF ČR
5. 1. 2021 Vláda schválila novou strategii BESIP, má snížit počet obětí nehod na polovinu MD ČR
5. 1. 2021 Přibývá nakažených zdravotníků. Nemocnice Jihlava žádá o pomoc Armádu Kraj Vysočina
5. 1. 2021 Kraj připravuje vlastní očkovací strategii. Informací od státu je stále málo Pardubický kraj
5. 1. 2021 Královéhradecký kraj zůstává v nejhorším protiepidemickém stupni Královéhradecký kraj
4. 1. 2021 Kauza BusLine aneb jak dokázal ÚOHS v rozporu se zákonem zmařit vysoutěženou zakázku Oživení
4. 1. 2021 Předregistrační výzvy Modernizačního fondu spuštěny SMO ČR
4. 1. 2021 V ulicích přibudou barevné popelnice SMO ČR
4. 1. 2021 MMR rozšiřuje spolupráci s kraji. Nabízí nová data o rozsahu sociálního vyloučení APSZ
4. 1. 2021 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 Plzeňský kraj
31. 12. 2020 V jaké stavbě lze provozovat dětskou skupinu? ePravo.cz
31. 12. 2020 Pomoc potřebným pandemii navzdory. Agentura přinesla regionům více než miliardu korun APSZ
31. 12. 2020 Soutěž o knihu roku Libereckého kraje pokračuje. Již počtvrté Liberecký kraj
30. 12. 2020 Kraj přispěje na restaurování památek Zlínský kraj
28. 12. 2020 Rezervační systémy úřadů mají zpracovávat minimum údajů o klientech ÚOOÚ
28. 12. 2020 Konání zastupitelstev obcí v období od 27. 12. 2020 MV ČR
28. 12. 2020 Informace pro obce ke kontaktu s veřejností od 27. 12. 2020 MV ČR
28. 12. 2020 Informace pro obce k úředním hodinám od 27. 12. 2020 MV ČR
28. 12. 2020 Středně velké obce mohou žádat o dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov MMR ČR
23. 12. 2020 Dohledový úřad stále toleruje zneužívání zpravodajů v době předvolení kampaně Oživení
23. 12. 2020 Výsledky soutěže Komunální projekt roku 2020 SMS ČR
23. 12. 2020 Úřad uložil obci Sviadnov pokutu za protisoutěžní regulaci hazardních her ÚOHS
23. 12. 2020 Do obcí posíláme dalších 700 milionů, především na vodohospodářské projekty MŽP ČR
23. 12. 2020 Vláda prodloužila nouzový stav o dalších 30 dnů, přísnější opatření začnou platit od 27. prosince MZd ČR
23. 12. 2020 Informace o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství MV ČR
23. 12. 2020 Díky 320 milionům korun budou moci obce postavit nebo opravit sportoviště MMR ČR
23. 12. 2020 Ze strany obcí a veřejnosti je možné připomínkovat návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a také Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na rozvoj území MMR ČR
23. 12. 2020 Sociální služby dostanou na dotacích od Moravskoslezského kraje stejně jako loni Moravskoslezský kraj
23. 12. 2020 Rozpočet Plzeňského kraje pro příští rok je schválený Plzeňský kraj
22. 12. 2020 Metodické doporučení pro zřízení výboru zastupitelstva kraje a obce pro rodiny a seniory MV ČR
22. 12. 2020 Hledání lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu bude pokračovat na čtyřech lokalitách MPO ČR
22. 12. 2020 Evropské fondy v kraji jdou hlavně do dopravy, zdravotnictví a kultury Pardubický kraj
22. 12. 2020 Cena Chytrá města za rok 2020 putuje do Libereckého kraje Liberecký kraj
22. 12. 2020 Kraj navýšil finanční podporu na udržení provozu sociálních služeb v regionu Karlovarský kraj
22. 12. 2020 Zlatý erb 2020 – eTurismus zná své vítěze. Středočeši slaví Středočeský kraj
22. 12. 2020 Nová strategie pomůže s bojem se zadlužeností nájemníků městských bytů Praha
18. 12. 2020 Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna MZd ČR
18. 12. 2020 Metodické doporučení k činnosti územně samosprávných celků – Jednací řády zastupitelstev obcí MV ČR
18. 12. 2020 Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021 MV ČR
18. 12. 2020 Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky stanovící místní poplatek za komunální odpad dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021 MV ČR
18. 12. 2020 Ministerstvo financí připravuje rozpočtové provizorium MF ČR
18. 12. 2020 Neziskovkám v sociální oblasti kraj pomůže s financováním. Půjčí jim přes 146 milionů Moravskoslezský kraj
18. 12. 2020 Evropská komise: Česko se může kvůli Turówu obrátit na soud Liberecký kraj
18. 12. 2020 Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo rozpočet na rok 2021. Pro zvedlo ruku 38 zastupitelů Jihočeský kraj
17. 12. 2020 Vládě zbývá už jen rok na přijetí kvalitního zákona na ochranu oznamovatelů Oživení
17. 12. 2020 Účetní konsolidace – výpočet podílu členské obce v SMS ČR SMS ČR
17. 12. 2020 Nová odpadová legislativa MŽP ČR
17. 12. 2020 Na sociální podnikání IROP poskytl už 515 milionů korun MMR ČR
17. 12. 2020 Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 MF ČR
17. 12. 2020 Hejtmanství sestavilo rozpočet na příští rok. V investicích se bude škrtat minimálně Olomoucký kraj
17. 12. 2020 Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kulhánek Karlovarský kraj
16. 12. 2020 Kraje chtějí včas upřesnit podmínky očkovací strategie proti COVID-19 AKČR
16. 12. 2020 Autorská práva jednoduše SMS ČR
16. 12. 2020 Výjimky při realizaci aktivit v projektech OPZ od 1. 1. 2021 ESF ČR
16. 12. 2020 Komunální projekt roku 2020 SMO ČR
16. 12. 2020 Vývoj financování sociálních služeb v oblasti prevence u ohrožených rodin s dětmi SMO ČR
16. 12. 2020 Nelze odnímat příspěvek na bydlení kvůli neochotě pronajímatele vystavit doklad Veřejný ochránce práv
16. 12. 2020 Příjem žádostí na podporu zdrojů pitné vody prodloužen do června SFŽP ČR
16. 12. 2020 Nové vedení kraje jednalo s představiteli samospráv Kyjovska Jihomoravský kraj
16. 12. 2020 Obce se mohou i v příštím roce zapojit do dotačního programu MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům“ Kraj Vysočina
16. 12. 2020 Královéhradecký kraj podá žádost o dotaci na vznik digitální technické mapy Královéhradecký kraj
16. 12. 2020 V soutěži Chytrá města 2020 uspěly i projekty ze středních Čech Středočeský kraj
16. 12. 2020 Praha připravuje pozici manažera modrozelené infrastruktury Praha

[ >> Další >> ]