Logo Solón
Logo Solón
 

Novinky

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. května 2016 a v platnost vstoupilo 24. května 2016, přičemž účinnosti nabude až 25. května 2018.

Aktuální informace k této problematice budou součástí dalších vydání Solóna.