Logo Solón
Logo Solón
 

Solón 6.0 pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Kalendář akcí

27. 10. 2021
Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání
1. 11. 2021
Potenciál místní ekonomiky 2021
2.–5. 11. 2021
Provoz vodovodů a kanalizací 2021
2. 11. 2021
Životní prostředí ve velkém městě
2. 11. 2021
Čtvrtý metodický den veřejného zadávání
4. 11. 2021
Odpovědné veřejné zadávání 2021
4.–5. 11. 2021
XXII. konference pozemkových úprav 2021
4. 11. 2021
Brownfields a greenfields Libereckého kraje
9.–10. 11. 2021
Moderní veřejná správa 2021
9.–10. 11. 2021
Biomasa, Bioplyn a Energetika 2021

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

[ >> Další >> ]